ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Director of the International Cooperation and Development, DG DEVCO ในการพบหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในห้วงที่ EU กำลังจัดทำแผนสำหรับรอบปีงบประมาณ (ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๗) ฉบับใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Director of the International Cooperation and Development, DG DEVCO ในการพบหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในห้วงที่ EU กำลังจัดทำแผนสำหรับรอบปีงบประมาณ (ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๗) ฉบับใหม่

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Pierre Amilhat, Director of the International Cooperation and Development, DG DEVCO และคณะในการพบหารือเกี่ยวกับโอกาสในการจัดทำความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในห้วงที่ EU กำลังจัดทำแผนสำหรับรอบปีงบประมาณ (ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๗) ฉบับใหม่ และความร่วมมือไตรภาคี โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ