ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น – เซเนกัล ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น – เซเนกัล

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น – เซเนกัล โดยมี ผู้แทนภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตร เจ้าหน้าที่จาก JICA ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ