ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในอาเซียน ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในอาเซียน

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมาเข้าพบเพื่อรับฟังการดำเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับกรมความร่วมมือฯ ในการเสริมสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในอาเซียน โดยมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ