ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย  ในการเข้าพบและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในโมร็อกโก ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย ในการเข้าพบและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในโมร็อกโก

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Abdelilah El Housni เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย ในการเข้าพบและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในโมร็อกโก โดยมี นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ