ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เข้าเยี่ยมผู้รับทุนรัฐบาลไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัย  ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับทุนรัฐบาลไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าเยี่ยมผู้รับทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และหารือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนรัฐบาลไทยและการดูแลผู้รับทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา