ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ส่วนภาครัฐสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ส่วนภาครัฐสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ในโอกาสสวัสดีปีใหม่

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนธนาคารออมสิน นำโดย น.ส. อุษณีย์ ทิพย์จริยาอุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ส่วนภาครัฐสัมพันธ์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ โดยมีนางประภัสสร ธนูสิงห์ เลขานุการกรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ