ข่าวและกิจกรรม : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มาเยี่ยมกรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มาเยี่ยมกรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรอง และนำชมส่วนต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ