ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเลขาธิการแผนโคลัมโบ       ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและติดตามความคืบหน้าและหารือเรื่องการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของแผนโคลัมโบในประเทศไทย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับเลขาธิการแผนโคลัมโบ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและติดตามความคืบหน้าและหารือเรื่องการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของแผนโคลัมโบในประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ออท. Phan Kieu Thu เลขาธิการแผนโคลัมโบ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและติดตามความคืบหน้าและหารือเรื่องการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคของแผนโคลัมโบในประเทศไทย โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย  ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ