ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร The Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร The Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  The Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน –๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๙ คน จาก ๑๕ ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย จีน โกตดิวัวร์ แกมเบีย กานา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โซมาเลีย ติมอร์-เลสเต ตุรกี และไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องมหาสวัสดี ศาลายาพาวิลเลียนโฮเต็ล