ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ให้การต้อนรับ Mr. Keiichiro Yuasa, Assistant Resident Representative, JICA/ปทท. ในโอกาสเข้าแนะนำตัว และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ให้การต้อนรับ Mr. Keiichiro Yuasa, Assistant Resident Representative, JICA/ปทท. ในโอกาสเข้าแนะนำตัว และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ให้การต้อนรับ Mr. Keiichiro Yuasa, Assistant Resident Representative, JICA/ปทท. ในโอกาสเข้าแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยมี เจ้าหน้าที่จากภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ