ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment  for Sustainability ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอรุณี ไฮม์ม ผอ. ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒ เข้าร่วมด้วย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล