ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Multi-Country Capacity Building on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) Validation ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Multi-Country Capacity Building on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) Validation

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Multi-Country Capacity Building on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) Validation ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ UNICEF และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนจากกรมอนามัย UNICEF นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติด้านสาธารณสุข และ NGO ด้านการลดการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก จาก ๔ ประเทศ ได้แก่ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน และยูเครน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้าน EMTCT จากไทย เพื่อนำองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ โดยการนำไปต่อยอดและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเร่งกระบวนการ validation ด้าน EMTCT ได้ในอนาคตอันใกล้