ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น สำหรับงบประมาณญี่ปุ่น ๒๐๑๙/๒๐๒๐ ในกรอบความร่วมมือ ทวิภาคี  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือฯ