ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีให้การต้อนรับ Mr. Tim Mahler, Country Director, GIZ/ปทท. เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคี ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีให้การต้อนรับ Mr. Tim Mahler, Country Director, GIZ/ปทท. เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคี

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Tim Mahler ตำแหน่ง Country Director, GIZ/ ประเทศไทย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไตรภาคี โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ