ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Ms. Xiaojun Grace Wang รองผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ ในโอกาสที่อธิบดีเข้ารับตำแหน่งใหม่และ การเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม  2019 Asia-Pacific Regional High-Level Forum on Green Economy ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ Ms. Xiaojun Grace Wang รองผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ ในโอกาสที่อธิบดีเข้ารับตำแหน่งใหม่และ การเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม 2019 Asia-Pacific Regional High-Level Forum on Green Economy

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Xiaojun Grace Wang รองผู้อำนวยการสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) ในโอกาสที่อธิบดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ และในโอกาสที่ Ms. Wang เยือนไทย         เพื่อเข้าร่วมการประชุม 2019 Asia-Pacific Regional High-Level Forum on Green Economy ซึ่ง UNOSSC เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ESCAP และ World Green Economy Organization โดยมีนางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๔ กระทรวงการต่างประเทศ