ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย  และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศแอฟริกาใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๓ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ