ข่าวและกิจกรรม : เลขานุการกรม ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาฝึกงานของกรมความร่วมมือฯ จำนวน ๖ คน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : เลขานุการกรม ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาฝึกงานของกรมความร่วมมือฯ จำนวน ๖ คน

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอรุณี ไฮม์ม เลขานุการกรม ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มาฝึกงานที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  จำนวน ๖ คน ณ ห้องประชุม ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ