ข่าวและกิจกรรม : ผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับ  นาย Jean-Paul Senninger ออท. ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับ นาย Jean-Paul Senninger ออท. ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นางศศิธร  ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือกับ นาย Jean-Paul Senninger เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินงานความร่วมมือไตรภาคี และโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้แก่ประเทศลาว โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ