ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณเจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณเจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายเจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่อธิบดีเข้ารับตำแหน่งใหม่ และแนะนำตัวและทีมงาน รวมถึงหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่าง EU กับกรมความร่วมมือฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือภายใต้กรอบงบประมาณ E-READI ของ EU และการเข้าร่วมงาน European Development Days โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ๖ กระทรวงการต่างประเทศ