ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีศศิธรฯ ให้การต้อนรับผู้แทนญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบหารือเกี่ยวกับเรื่อง Japan-Thai Initiative on Cooperation for Third Countries (JTICT) ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีศศิธรฯ ให้การต้อนรับผู้แทนญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบหารือเกี่ยวกับเรื่อง Japan-Thai Initiative on Cooperation for Third Countries (JTICT)

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ  รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Noboru Sekiguchi, Minister ประจำ Economic Section สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบหารือเกี่ยวกับเรื่อง Japan-Thai Initiative on Cooperation for Third Countries (JTICT) โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ