ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผอ. Mekong Institute และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผอ. Mekong Institute และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute - MI) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นางสาวสายัณห์ กองโกย  ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ