ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายการศึกษาและฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ   ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายการศึกษาและฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น.ส.ภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายการศึกษาและฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานการประชุมได้แสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี น.ส.สายัณห์ กองโกย ผอ. ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ