ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  Sustainable Community – based Ecotourism Development ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Community – based Ecotourism Development

   เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Community – based Ecotourism Development ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses – AITC) ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้ร่วมอบรมจำนวน ๑๘ ราย จาก ๑๘ ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน มาลาวี ซิมบับเว  ชิลี อียิปต์ นามิเบีย มอลิเซียส ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา อินเดีย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไอวอรี่ โคสต์ ไนเจอร์ โตโก และไทย ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ