ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. สรร พูลศิริ ผู้อำนวยการบริหาร ILEA กรุงเทพฯ  และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่    ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. สรร พูลศิริ ผู้อำนวยการบริหาร ILEA กรุงเทพฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

   เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. สรร พูลศิริ ผู้อำนวยการบริหาร International Law Enforcement Academy Bangkok (ILEA) กรุงเทพฯ Mr. Andrew B. Cunney, Program Director พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี ILEA กรุงเทพฯ โดยมี นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผอ. ส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ นางสุพร เสนจันทร์ธิไชย รักษาการ ผอ. ส่วนบริหารงบประมาณความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ