ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Vice President ของ KOICA เข้าพบหารือเกี่ยวกับโครงการเพื่อเสริมขีดความสามารถ รวมถึงความร่วมมือในอนาคต ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Vice President ของ KOICA เข้าพบหารือเกี่ยวกับโครงการเพื่อเสริมขีดความสามารถ รวมถึงความร่วมมือในอนาคต

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Song Jinho, Vice President ของ KOICA เข้าพบหารือเกี่ยวกับโครงการเพื่อเสริมขีดความสามารถ รวมถึงความร่วมมือในอนาคต โดยมี นายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ.ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ