ข่าวและกิจกรรม : ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการฯ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรื่องความร่วมมือใต้-ใต้ ครั้งที่ ๒ (BAPA+40)  ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและกิจกรรม : ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการฯ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรื่องความร่วมมือใต้-ใต้ ครั้งที่ ๒ (BAPA+40) ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Special Envoy of Minister of Foreign Affairs of Thailand) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรื่องความร่วมมือใต้-ใต้ ครั้งที่ ๒ (Second High-level United Nations Conference on South-South Cooperation หรือ BAPA+40) โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโรสไอเรส คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และคณะทำงาน SEP เข้าร่วมด้วย โดยคณะผู้แทนไทยมีการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดังนี้

๑. วันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนพิเศษฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม และกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป ในนามอาเซียนในฐานะประธานอาเซียน และถ้อยแถลงของไทยต่อที่ประชุมเต็มคณะ (plenary) โดยเน้นการนำเสนอบทบาทและประสบการณ์ของไทยในการดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามโครงการ SEP for SDGs และการสร้างความสอดประสานและการเรียนรู้ระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน ตลอดจนสะท้อนการดำเนินงานความร่วมมือใต้-ใต้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และความสำคัญของการมีเวทีแลกเปลี่ยนหารือระหว่างกัน

๒. วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนพิเศษฯ เข้าร่วมเป็นผู้เสวนาในกิจกรรมคู่ขนาน Shaping the Future of Regional South-South Cooperation: Sharing the ASEAN Experiences and Nurturing Synergies across Regions ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับเวียดนาม สำนักเลขาธิการอาเซียน UNOSSC ESCAP และ Asia Foundation เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ์ความร่วมมือใต้-ใต้ระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อมุ่งไปสู่ในอนาคต โดยเน้นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและบทบาทของอาเซียนและองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓. วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนพิเศษฯ เข้าร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมคู่ขนาน Building Disaster Resilience through South-South Cooperation: Perspectives from Asia-Pacific ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ESCAP เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและความสำเร็จของกองทุน ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้าง visibility และส่งเสริมการระดมเงินเข้ากองทุนฯ รวมทั้งเพื่อแสดงความมุ่งมั่นและบทบาทที่แข็งขันของไทยในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือแบบใต้-ใต้

๔. วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนพิเศษฯ เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุมคู่ขนาน High-level Dialogue with Asian Countries ร่วมกับนาย Jorge Faurie รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา และนาย Dante Sica รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการผลิตและแรงงานอาร์เจนตินา โดยมีกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างอาร์เจนตินากับประเทศจากภูมิภาคเอเชีย และแสวงหาโอกาสใหม่สำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนา ธุรกิจและการค้า และการลงทุนระหว่างกัน ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคี

๕. วันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้แทนพิเศษฯ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก และรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พบหารือทวิภาคีเพื่อรณรงค์หาเสียงการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก ECOSOC วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๒ และหารือความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ๑๑ ประเทศ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโมซัมบิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแกมเบีย รัฐมนตรีกิจการประธานาธิบดี ธรรมาภิบาล และการบริหารรัฐกิจบอตสวานา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบาฮามาส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนซาเนีย อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเอธิโอเปีย อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศปารากวัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรคิริบาสประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเลโซโทประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และเอกอัครราชทูตจิบูติ ณ กรุงฮาวานา

๖. วันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรคู่ร่วมมือ ได้แก่ นาย William Tan, Director-General of Technical Cooperation Directorate กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นาย Laurence Chandy, Director of Data, Research and Policy, UNICEF และนาย Ryutaro Murotani, Director, Deputy Head, Office for Global Issues and Development Partnership, JICA

๗. วันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้แทนไทยร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอตัวอย่างความร่วมมือใต้-ใต้ที่สนับสนุนการพัฒนา ที่ยั่งยืน ผ่านการเผยแพร่หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEP และ roll-up ที่มีเนื้อหาโครงการ SEP for SDGs ของไทยในประเทศต่าง ๆ เช่น ติมอร์-เลสเต เลโซโท สปป. ลาว ชิลี ตองกา และมองโกเลีย และ roll-up สนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย นอกจากนี้ มีการฉายวิดีทัศน์โครงการ SEP ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในต่างประเทศด้วย