ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ  JICA Senior Representative เพื่ออำลาในวาระสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ในประเทศไทย ข่าวสาร | กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม : รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้การต้อนรับ JICA Senior Representative เพื่ออำลาในวาระสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ในประเทศไทย

นางศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Masato KOINUMA, Senior Representative, JICA เข้าพบเพื่ออำลาเนื่องในวาระสิ้นสุดของการปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Kazuo TAKEUCHI, Senior Representative, JICA คนใหม่ เข้าแนะนำตัวและร่วมหารือเรื่องความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นและความร่วมมืออาสาสมัคร (JOCV และ SV) โดยมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผอ. ภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ