Aid & Development

การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

 

             ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ เป็นภารกิจสำคัญหนึ่่งที่่เเสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านต่าง ๆ ที่หลายประเทศให้การยอมรับ จะเห็นได้จากการดำเนินงานความร่วมมิอเป็นเวลาหลายทศวรรษ ในหลากหลายรูปเเบบเเละสาขา ในอนุภูมิภาคเเละภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเเละเเปซิฟิก กลุ่มประเทศในเอเซียใต้ กรอบความร่วมมือ เช่น ACMECS GMS ประเทศในกลุ่ม CIS เเละยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา เเละเเคริบเบียน รวมถึงเเอฟริกา ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดของเเต่ละภูมิภาคต่อไป

 

             

 • ๑.เอเชียและแปซิฟิค
  ๑.เอเชียและแปซิฟิค
  ๑.๑ ประเทศเพื่อนบ้าน
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ราชอาณาจักรกัมพูชา
  สหภาพเมียนมาร์
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  ๑.๒ ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ
  ๑.๓ เอเซียใต้
  ๑.๔ เอเซียกลาง
  ๑.๕ ประเทศหมู่เกาะเเปซิฟิก
  6 ต.ค. 2557
 • ๒.แอฟริกา
  ๒.แอฟริกา
  สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
  14 พ.ย. 2556
 • ๔.ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
 • ๓.ตะวันออกกลาง
  ๓.ตะวันออกกลาง
  ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์เเดน
  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  รัฐอิสราเอล
  รัฐปาเลสไตน์
  รัฐสุลต่านโอมาน
  สาธารณรัฐเยเมน
  6 พ.ย. 2556