รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีชาร์จพลังงาน ภายใต้โครงการ Japan’s Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicles FY2014
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการกงสุล ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ณ สปป.ลาว

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด