อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการกงสุล ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสมาเยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-ลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และหัวหน้าสถาบันสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์เขตร้อน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ ณ สปป.ลาว
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับ นายแพทย์ เนา บุดตา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีเปิดโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนลาว ด้านโรคไม่ติดต่อ โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย

ข่าวกิจกรรม 

ดูทั้งหมด